Ectoin พลังแห่งความชุ่มฉ่ำจากแพลงตอนแอนตาร์กติก

Ectoin พลังแห่งความชุ่มฉ่ำจากแพลงตอนแอนตาร์กติก

จากทะเลทราย สู่การปกป้องผิว
ในสภาวะแวดล้อมที่กันดารแร้นแค้น เช่น ทะเลทรายที่มีอากาศเบาบาง มีแสงแดดคอยแผดเผาอย่างร้อนแรง จนอุณหภูมิในตอนกลางวันสูงถึง 60 องศาเซลเซียส ส่วนกลางคืนอุณหภูมิก็ลดต่ำลงจนเหลือเพียง 0 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ความชุ่มชื้นในบรรยากาศก็มีเพียง 5% และยังมีเกลืออยู่เต็มไปหมด จึงเป็นการยากต่อสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงอยู่ได้

ในปี ค.ศ. 1985 นักวิทยาศาสตร์กลับพบว่ามีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งชื่อว่า Halomonaselongata สามารถอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมอันกันดารแร้นแค้นเช่นนี้ ได้ในทะเลสาบน้ำเค็ม WadiNatrun ของอียิปต์ จากการวิจัยค้นคว้าอย่างหนัก ก็พบความลับว่าจุลินทรีย์ชนิดนี้สามารถสร้างสารที่ชื่อว่า Ectoin ไว้คอยปกป้องเซลล์จากภยันตรายในสภาวะแวดล้อมแร้นแค้นที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างสุดโต่ง และอากาศแห้งแล้งนี้

เช่นเดียวกันกับผิวเราที่ต้องเผชิญกับแสงแดดอันแรงกล้าและมลพิษในอากาศ ทำให้เซลล์ผิวต้องอยู่ในภยันตรายจนทำให้ผิวแห้ง คล้ำ ดำ เสีย เฉกเช่นเดียวกันกับสภาวะแวดล้อมอันแร้นแค้น ขอบคุณสำหรับการค้นพบอันล้ำค่าของ Ectoin ที่มีประโยชน์นานับประการในการดูแลและปกป้องผิวให้ชุ่มชื่นแข็งแรง

Ectoin คืออะไร
สารชีวโมเลกุลขนาดเล็กที่สร้างและสะสมไว้ในจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมอันแร้นแค้น เช่น ในทะเลทราย ทะเลสาบน้ำเค็ม บ่อน้ำพุร้อน หรือ ในทะเลน้ำแข็ง เพื่อช่วยปกป้องจุลินทรีย์จากภยันตรายต่างๆ ถึงแม้ Ectoin จะมีโมเลกุลขนาดเล็ก แต่ประสิทธิภาพนั้นมากมายของ Ectoin นั้นสามารถช่วยรักษาและคงสภาพโครงสร้างของเซลล์ เช่น เยื่อหุ้มเซลล์ โปรตีน เอ็นไซม์ และดีเอ็นเอ จากภยันตรายในสิ่งแวดล้อมที่มาทำลายจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สุดโต่ง แสงยูวีที่แรงกล้า ภาวะเกลือเข้มข้น หรือภาวะเซลล์ขาดน้ำได้ โดยการช่วยดึงโมเลกุลน้ำไว้ล้อมรอบ Ectoin ภายในเซลล์ เกิดเป็นเกราะน้ำที่คอยปกป้องเซลล์ไว้

Ectoin พลังแห่งความชุ่มฉ่ำจากแพลงตอนแอนตาร์กติก
ภาพแสดงความสามารถในการดึงดูดโมเลกุลน้ำไว้ล้อมรอบของสารชีวโมเลกกุล Ectoin

ด้วยความสามารถที่ Ectoin สามารถดึงโมเลกุลน้ำไว้ล้อมรอบตัวเอง และล้อมรอบสารชีวโมเลกุลอื่นในเซลล์ เช่น โปรตีนหรือเยื่อหุ้มเซลลล์ ทำให้เกิดชั้นน้ำห่อหุ้มไว้คล้ายเกราะ เป็นกันชนระหว่างโมเลกุล ที่เรียกว่า เอ๊กโตอิน ไฮโดร คอมเพล็กซ์ (Ectoin Hydro Complex)

Ectoin พลังแห่งความชุ่มฉ่ำจากแพลงตอนแอนตาร์กติก
ภาพการเกิด Ectoin Hydro Complex ด้วยการดึงโมเลกุลของน้ำเข้าล้อมรอบสารชีวโมเลกุลและ Ectoin

จากงานวิจัยหลายๆชิ้น พบว่า ชั้นน้ำที่เกิดจากการสร้างของ Ectoin มีความแข็งแรงและเสถียรภาพสูง ด้วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไฮโดรเจนอะตอมของน้ำ และมีการเคลื่อนตัวน้อยกว่าปกติ จึงเปรียบเสมือนเกราะกำบังให้กับเซลล์

Ectoin พลังแห่งความชุ่มฉ่ำจากแพลงตอนแอนตาร์กติก
ภาพเปรียบเทียบการสร้างชั้นน้ำห่อหุ้มบนผิวเซลล์ที่มี Ectoin ทำให้เซลล์มีความหยืดหยุ่นมากขึ้น

Ectoin ไม่ทำปฎิกิริยาใดๆต่อสารชีวโมเลกุลอื่นๆในเซลล์ แต่จะคอยสร้างเป็นเกราะชั้นน้ำปกคลุมเซลล์ไว้ ไม่ให้สารพิษที่เป็นอันตรายมาทำร้ายเซลล์ และคอยปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ให้มีความยืดหยุ่นอยู่เสมอ

Ectoin พลังแห่งความชุ่มฉ่ำจากแพลงตอนแอนตาร์กติก
ภาพเปรียบเทียบการปกป้องอันตรายที่มาทำร้ายเซลล์ด้วยการสร้างชั้นน้ำมาเป็นเกราะปกคลุมผนังเซลล์ไว้ด้วย Ectoin

Ectoin ช่วยปกป้องรังสียูวีเอ ที่ทำให้ผิวแก่ก่อนวัย
จากงานวิจัยของ J. Buengerและคณะ ในเยอรมัน พบว่า รังสียูวีเอในแสงแดดสามารถทำลายผิวหนังให้แก่เร็วได้มากกว่าปกติ โดยจะทำให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น ตกกระ และผิวหย่อนคล้อย ผ่านสัญญาณการกระตุ้นโมเลกุล Transcription Factor AP-2 ภายในเซลล์

Ectoin พลังแห่งความชุ่มฉ่ำจากแพลงตอนแอนตาร์กติก
ภาพแสดงการเหนี่ยวนำให้เกิดผิวแก่ก่อนวัยผ่านสัญญาณเซลล์ Secondary Messenger และ AP-2 Activation

และจากการทดลองในหลอดทดลองพบว่า สารชีวโมเลกุลของ Ectoin สามารถลดสัญญาณการกระตุ้นที่ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยจากรังสียูวีเอได้มากถึง 90%

Ectoin พลังแห่งความชุ่มฉ่ำจากแพลงตอนแอนตาร์กติก
ภาพแสดงการลดสัญญาณกระตุ้นผิวจากการเหนี่ยวนำด้วยรังสียูวีเอของ Ectoin ในระดับโมเลกุลผ่าน Secondary Messenger และ AP-2 Activation

Ectoin ช่วยให้ผิวฟูและชุ่มชื้น
จากงานวิจัยในคน ที่มีผู้หญิงอายุช่วง 30-60 ปี ถึง 104 คนเป็นอาสาสมัคร ใช้ครีมที่ผสม 2% Ectoin เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่า Ectoin ช่วยให้ผิวฟูและชุ่มชื้นขึ้นได้เป็นอย่างดี

Ectoin พลังแห่งความชุ่มฉ่ำจากแพลงตอนแอนตาร์กติก
ภาพแสดงความชุ่มชื่นผิวหลังการทดลองทาครีมที่ผสม 2% Ectoin เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
Ectoin พลังแห่งความชุ่มฉ่ำจากแพลงตอนแอนตาร์กติก
ภาพแสดงความเรียบเนียนของผิว ก่อน-หลัง ใช้ครีมที่ผสม 2% Ectoin เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

Ectoin ช่วยลดการสูญเสียน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแพ้ง่ายและผื่นผิวหนังอักเสบ
จากการทดลองถึง 5 งานวิจัย ที่มีผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 70 คน ใช้ครีมผสม Ectoin 1-5% พบว่า Ectoin ช่วยลดการสูญเสียน้ำของผิวในผู้ที่เป็นผิวแพ้ง่าย หรือผื่นผิวหนังอักเสบได้อย่างมีนัยสำคัญ

Ectoin พลังแห่งความชุ่มฉ่ำจากแพลงตอนแอนตาร์กติก
ภาพแสดงการลดการสูญเสียน้ำของผิวผ่าน TEWL ของครีมที่ผสม Ectoin

Ectoin ช่วยบำรุงผิวในคนที่เป็นสะเก็ดเงิน
ในการวิจัยในผู้ป่วยสะเก็ดเงิน จำนวน 94 คน พบว่า ครีมที่ผสม 5% Ectoin สามารถช่วยลดอาการแห้ง คัน และตกสะเก็ดในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินได้ดี ถึงดีมาก เมื่อใช้ต่อเนื่อง 4-8 สัปดาห์

Ectoin พลังแห่งความชุ่มฉ่ำจากแพลงตอนแอนตาร์กติก
ภาพแสดงอาการในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินหลังใช้ครีมผสม 5% Ectoin มีอาการน้อยลง

Ecotin Topic

ความเป็นมา..
Ecotin คืออะไร..
ปกป้อง UVA..
ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น..
ผิวสะเก็ดเงิน..

Choose Language