สเต็มเซลล์ โกรทแฟคเตอร์ (Stem Cell Growth Factor)

Stem Cell Growth Factor

โกรทแฟคเตอร์ (Growth Factor) คือสารธรรมชาติที่เซลล์ใช้สื่อสารระหว่างกัน เพื่อ กระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโต การซ่อมแซม และการเปลี่ยนไปเป็นเซลล์เฉพาะ โกรทแฟคเตอร์นั้นออกฤทธิ์ผ่านตัวรับบนเซลล์ (Receptor) แล้วทำให้เกิดการส่งสัญญาณ (Cell Signalling) และการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ (Cellular Response) หากเซลล์ไม่มีตัวรับ โกรทแฟคเตอร์ก็จะไม่สามารถทำงานได้ โกรทแฟคเตอร์ในธรรมชาติมีมากมายหลากหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีฤทธิ์ที่แตกต่างกัน

Stem Cell Growth Factor

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) เป็นแหล่งของโกรทแฟคเตอร์นานาชนิด เนื่องจากเป็นเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในระหว่างนี้สเต็มเซลล์จะมีการหลั่งโกรทแฟคเตอร์ต่างๆออกมามากมายเพื่อสื่อสารและกระตุ้นกันระหว่างเซลล์ (Cell Communication) เราจึงสามารถสกัดโกรทแฟคเตอร์เหล่านี้มาใช้ในการดูแลเซลล์ผิวได้ สารโกรทแฟคเตอร์เหล่านี้ช่วยกระตุ้นและบำรุงเซลล์ผิวด้วยกลไกต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดไปเลี้ยงผิว การสร้างเส้นใยคอลลาเจนและการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ตัวอย่างโกรทแฟคเตอร์ที่มีผลต่อการดูแลผิว

 • Transforming Growth Factor Beta (TGF-b)
  กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และหลอดเลือด
 • Transforming Growth Factor-Alpha (TGF-a)
  กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่
 • Epidermal Growth Factor (EGF)
  กระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาส และเซลล์ผิว
 • Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)
  กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดไปเลี้ยงผิว
 • Hepatocyte Growth Factor (HGF)
  กระตุ้นการสร้างหลอดเลือด และเซลล์ผิว
 • Keratinocyte Growth Factor (KGF)
  กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่
 • Basic Fibroblast Growth Factor (bFGF)
  กระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสสร้างคอลลาเจน
 • Insulin-Like Growth Factor 1 (IGF1)
  กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ และคอลลาเจน
 • Platelet-Derived Growth Factor AA (PDGF-AA)
  กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิว คอลลาเจน และหลอดเลือด
 • Transforming Growth Factor (TGF-B2& B3)
  กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
 • Tumour Necrosis Factor (TNF)
  เพิ่มจำนวนเซลล์ไฟโบรบลาส
 • Connective Tissue Growth Factor (CTGF)
  กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเนื้อผิว

โกรทแฟคเตอร์เหล่านี้จะทำงานร่วมกันในการกระตุ้นการซ่อมแซมผิว เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูผิวที่เสียหายและคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิว นอกจากนี้ยังช่วยสมานแผล เช่น แผลเป็นจากสิว ให้หายเร็วขึ้นอีกด้วย

Stem Cell Growth Factor

Reference
 • Pukana Jayaraman, Prakash Nathan, PunithaVasanthan: Stem cells conditioned medium: a new approach to skin woundhealing management. Cell BiolInt 9999 (2013) 1–7.
 • Anna I Arno, SaeidAmini-Nik, Patrick H Blit: Human Wharton’s jelly mesenchymal stem cells promote skin wound healing through paracrine signaling. Stem Cell Research & Therapy 2014, 5:28.
 • Jessie R. Lavoie, Michael Rosu-Myles: Uncovering the secretes of mesenchymal stem cells. Biochimie95 (2013), 2212-2221.
 • Kangwon Lee, Eduardo A. Silva, David J. Mooney: Growth factor delivery-based tissue engineering: general approaches and a review of recent developments. Interface (2011) 8, 153–170.
 • Deyun Chen, HaojieHao, Xiaobing Fu, Weidong Han: Insight into Reepithelialization: How Do Mesenchymal Stem Cells Perform. Stem Cells InternationalVolume 2016, Article ID 6120173, 9 pages.
 • M.N.M. Water, K.T. Wright, H.R. Fuller: Mesenchymal stem cell-condition medium accelerates skin wound healing: An in vitro study of fibroblast and keratinocyte scratch assays. Experimental cell reseach 316 (2010) 1271-1281.

Choose Language